HÅLLBARHETSTÄNK – ALLT ANNAT ÄR OHÅLLBART!

Småskaligheten har blivit en framgångsfaktor. 1948 tänkte inte grundaren till Torggummans ägg på klimathot. Idag lever vi med kunskap om klimatpåverkan och är stolta att kunna bidra med ett ekologiskt miljötänkande. Hela företaget har en miljömedvetenhet från äggkartong som är komposterbar – till sophantering samt återvinning av hönsgödsel. Allting går tillbaka till moder jord.

Vi är certifierade och arbetar enligt ISO 2200,14001 och 9000. Arbetar ständigt med att förbättra vårt kvalitéts- och miljöarbete.

EKOLOGISKT JORDBRUK

ALL GÖDSEL ANVÄNDS TILL EKOLOGISKT JORDBRUK

ÄGGEMBALLAGET

ÄGGEMBALLAGET ÄR RETURPAPP

ENERGISNÅLA LEDLAMPOR

VI BYTER KONTINUERLIGT UT GLÖDLAMPOR MOT ENERGISNÅLA LEDLAMPOR

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT ARBETA MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH ATT ELIMINERA FÖRORENINGAR

KUNDERS KRAV

VI SKA SJÄLVKLART KLARA ATT UPPFYLLA LAGAR OCH REGLER SAMT VÅRA KUNDERS KRAV

UTBILDNING

VI ÖKAR MILJÖMEDVETANDET HOS PERSONAL OCH VÅRA KUNDER GENOM INFORMATION OCH UTBILDNING

Maten står för omkring 25 % av Sveriges utsläpp av klimatgaser räknat från jord till bord.

Jämfört med många andra animaliska livsmedel gör äggen ett mycket litet avtryck i miljön. Ett kilo ägg bidrar sammanlagt med klimatgaser motsvarande 1,6 kilo koldioxid. Som en liten jämförelse är den siffran för griskött 4,3 kilo.

Äggens förhållandevis små negativa miljöeffekter beror bland annat på låg energiåtgång och liten mängd bekämpningsmedel i produktionen.